Leiebetingelser

Ta med legitimasjon når du skal leie ski- og snowboardutstyr. Dette gjelder også forhåndsbooket og betalt utstyr.

  • All betaling skjer på forskudd.
  • Alpinski kan lett forveksles. Husk hvordan skiene ser ut og hvor du plasserer skiene!
  • Utstyr skal kun benyttes i merkede og preparerte løyper. Skade på utstyret ved annen bruk må erstattes!
  • Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
  • Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker i leieperioden. 
  • Det refunderes ikke penger for avbrutt leie med mindre det foreligger legeerklæring.

Utstyret skal returneres til Hafjell Skiuteleie når leieperioden er slutt.